Blogi

Kokemus

  • Jyrki Etelämäki
  • 17.12.2013 9:16

Kokemus tarkoittaa sellaisia tietoja, kykyjä ja taitoja selviytyä ympäristössä ja tehtävissä, joita ei ole hankittu teoreettisen opiskelun kautta, vaan vuorovaikutuksessa todellisuuteen. Tutkimuksissa on jo kauan sitten havaittu, että kokemuksen karttuessa tehtävien suorittamiseen tarvitaan vähemmän aikaa ja samalla virheiden määrä vähenee. Myös eläinkokeilla tämä on näytetty todeksi.

Kokemus ja johtaminen

Kokemus ja teoreettinen tietämys täydentävät toisiaan. Ne voivat myös kompensoida toisiaan. Tavoitteelliseen toimintaan tarvitaan lisäksi kykyä ja tahtoa. Lisinä saadut luontaiset taipumukset tai perimä voivat olla hyödyksi. Tavoitteellinen toiminta edellyttää johtamista, vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Johtamisella ohjataan ihmisten toimintaa. Johtamisen avulla pyritään siihen, että joukko ihmisiä toimii paremmin ja tehokkaammin kuin ilman johtamista. Johtaminen on toimintaa, jossa on tarkoitus saada aikaan tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten kanssa, siis sosiaalista toimintaa.

Tietojohtaminen on tämän ajan muotitermi. Asiana se ei ole kuitenkaan uusi, mutta yhä edelleen salaperäinen. Maailmaa ja toimintaa on ikiaikaisesti johdettu tiedon avulla ja tieto on ollut strateginen resurssi, jopa tarkkaan varjeltu salaisuus. Esimerkkinä voidaan mainita karttojen kehittyminen ja niiden käyttö eri tarkoituksiin. Tieto ja johtaminen ovat erottamaton sanapari. Mutta tieto on lisääntynyt ja välineellistynyt, lähes kaikki on digitaalista.

Tieto: data, informaatio, tietämys, viisaus

Tiedolla on monta nimeä, tarkemmin katsoen eri nimitykset tiedon jalostusketjussa (data – informaatio – tietämys – viisaus – toiminta) paljastavat sen mikä on muuttunut. Data tarkoittaa rakenteettomia tosiasioita. Informaatio sellaista dataa, jota voidaan käyttää analyyseissä. Vasta tietämys on inhimillistä tietoa, joka usein perustuu kokemukseen. Viisaus on eteenpäin katsovaa tietoa, inhimillisen tiedon tilannetajuista soveltamista toiminnassa. Myös tunne on inhimillistä tietoa, vaikka emme sen jalostusmekanismeja kovin hyvin tunnekaan.

Kokenut johtaa viisaudella

Kun sanotaan, että jollakin on parempaa tietoa, tarkoitetaan yleensä kokemukseen perustuvaa tietämystä tai viisautta. Päätöksentekoon liittyy keskeisesti riskinotto päätöksen seurauksista ja vaikutuksista. Tiedon merkitys päätöksenteossa ja riskienhallinnassa tuotannontekijänä on kasvussa. Miksi emme käyttäisi kokemusta?

Kokemuksella 16.12.2013

Jyrki Etelämäki

Aihealueet:

Lisää samalta kirjoittajalta