Blogi

Start-up – mutta mihin?

  • Juha Samela
  • 7.1.2014 9:17

Joitakin vuosia sitten minulla oli onni päästä mukaan projektiin, jossa selvitettiin kymmenien suomalaisen pienen ja keskisuuren yrityksen menestymisen salaisuuksia. Kokemus on jäänyt lähtemättömästi mieleen.

Yritykset toimivat eri aloilla, pääasiassa ne kuitenkin valmistivat tuotteita vientiin. Kaikki olivat edelleen perustajiensa tiukassa omistajaohjauksessa. Start-up –vaihe oli takana, mutta vielä tuoreessa muistissa.

Yksi yrittäjistä kertoi, että hänen strategiansa on keskittyä ydinosaamisiin ja hankkia kaikki muu ostopalveluna. Toinen yrittäjä puolestaan kuvasi, että oli ostanut käytettyjä työstökoneita niin paljon, että omat ammattihenkilöt pystyivät niiden avulla valmistamaan kaikki osat, joita tarvittiin. Mitään tuotteeseen liittyvää ei hankittu ulkoa. Ristiriita?

Vastaavia esimerkkejä oli useita. Selvityksessä oli vaikea löytää mitään yksittäisiä toimintamalleja, jotka olisivat tutkittavien yritysten menestyksen perustana. Yritykset päinvastoin toimivat hyvinkin erilaisin tavoin. Edellä kuvatun esimerkin lisäksi myös näkökulma myyntiin ja markkinointiin vaihteli. Toiset luottivat omaan myyntityöhönsä, toiset taas verkostoituivat.

Lopulta kuitenkin oivalsimme, että kaikilla yrittäjillä oli yksi yhteinen asia: Jokaisella yrittäjällä oli ollut koko start-up –vaiheen ajan näkemys siitä, millaisella konkreettisella toimintamallilla menestyvän yrityksen he haluavat rakentaa. Kyse oli nimenomaan päivittäistä toimintaa koskevasta visiosta, ei abstraktien tavoitteiden asettamisesta. Yrittäjät olivat uskoneet vuosien ajan omaan näkemykseensä ja pitäneet sitä ohjenuora päätöksiä tehdessään.

Menestystä ei haitannut se, että samankaltaisissa kilpailutilanteissa toimivien yritysten toimintamallit poikkesivat toisistaan ja olivat perusteluiltaan jopa ristiriitaisia. Tästä saattoi päätellä, että yritys voi menestyä monenlaisilla toimimalleilla, mutta oleellista on oman toimintamallin määrätietoinen toteuttaminen.

Tätä johtopäätöstä voi tarkastella myös kriittisesti. Koska tutkitut yritykset menestyivät, täytyi niiden valitsemien toimintamallien kuitenkin soveltua kilpailutilanteeseen. Toivottamia malleja valinneet yritykset olivat varmaan jo karsiutuneet pois kehityksensä varhaisemmissa vaiheissa. Tämä ei kuitenkaan mitätöi sitä havaintoa, että hyvinkin erilaisilla toimintamalleilla voi menestyä jopa samankaltaisessa kilpailutilanteessa. Vastakritiikkinä voisi lisäksi todeta, että ilman selkeää toiminnallista tavoitetilaa on menestymisen todennäköisyys pienempi, koska tutkimuksessa ei löytynyt ilman selkeää tavoitetilaa toimivia, menestyviä yrityksiä.

Vahva ja riittävän konkreettinen näkemys tulevan menestysyrityksen toimintamallista ja tämän toimimallin määrätietoinen toteuttaminen vuosien ajan näyttää olevan yksi menestyvän yrityksen tunnusmerkki. Jos käynnistät yritystä tai muutat liiketoimintaa, kuvittele miltä yrityksen aivan tavallinen arkipäivä näyttää muutaman vuoden kuluttua. Mitä silloin tehdään ja ketkä ovat yhteistyökumppanit? Miten ruohonjuuritasolla toimitaan?

Ja varo meitä konsultteja, jos tarjoamme kapeita näkemyksiä, että se ja se toimintamalli on ainoa autuaaksi tekevä!

Aihealueet: