Palvelut

Palvelut

Pivotal toimii johdon tukena strategisissa muutostilanteissa sekä tuottavuuden ja toiminnan tehostamishankkeissa. Konsulttiemme ammattitaito, kokemus ja kyky avata uusia näkökulmia luovat perustan tavoitteelliselle yhteistyölle ja konkreettisille, helposti käytäntöön vietäville tuloksille. Olemme hankkeissa mukana strategiasta toimeenpanoon.
 
Pivotal auttaa asiakkaitaan menestymään. Menestymisen yleisenä edellytyksenä on se, että toiminta hyödyttää asiakaskuntaa ja on organisaatiolle itselleen kannattavaa. Tavoite on, että palvelumme tuovat lisäarvoa asiakasorganisaatioidemme asiakkaille ja täyttävät asiakasorganisaatioidemme liiketoiminnalliset ja toiminnalliset tavoitteet. Kysymys on asiakaslähtöisyydestä ja kilpailukyvystä sekä toiminnan tuottavuudesta ja tehokkuudesta.