Palvelut

Autamme ict-hankinnoissa

Olemme auttaneet asiakkaitamme useissa merkittävissä ict-hankinnoissa. Kokemusta on sekä yritysten hankinnoista että julkisista hankinnoista.

Pivotal on riippumaton ict-alan laite- ja palvelutoimittajista. Voimme toimia hankinnan kaikissa vaiheissa tilaajan edustajana.

Tyypillisesti olemme mukana jo hankinnan valmistelussa ja tarjouspyynnön laatimisessa. Hankintapäätöksen jälkeen työ usein jatkuu hankinnan valvojana tai tulosten tarkastajana. Tuomme hankintaan monipuolisen kokemuksen siitä, mitä tarjousvaiheessa tulee ottaa huomioon, miten tilaajan ja toimittajan työnjako kannattaa järjestää sekä miten varmistetaan laadukkaiden mutta samalla kustannustehokkaiden tarjousten saaminen. Osallistumme myös dokumenttien laatimiseen.

Tilaajan ja toimittajan välille syntyy joskus erimielisyyttä. Olemme toimineet tällaisissa tilanteissa "selvitysmiehen" roolissa.

Esimerkkejä toimeksiannoista:

Konekeskuspalvelujen ja työasemapalvelujen ulkoistaminen:
tarjouspyynnön laatimisessa avustaminen, sopimusneuvottelut ja toimituksen katselmointi.

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta noin tuhannen henkilön yritykselle: vaatimusmäärittely, tarjouspyynnön laatiminen, sopimusneuvottelut ja hankkeen valvonta ohjausryhmän jäsenenä.

Pilvipalvelun hankinta verkkokyselyjen tekemistä varten: hankintaprosessin läpivienti (julkinen hankinta, avoin menettely).

Räätälöidyn ohjelmiston hankinta viranomaistehtävään: hankinnan valmisteluun osallistuminen ja hankintaprosessin läpivienti, toimituksen valvonta ohjausryhmän jäsenenä (julkinen hankinta, neuvottelumenettely).

Lisätietoja: Asko Hentunen ja Juha Samela