Palvelut

Hankkeet haltuun

Erikoisalaamme ovat toiminnan muutoksen hankkeet, joissa samalla otetaan käyttöön verkkopalveluja, tietojärjestelmiä tai muita tietoteknisiä ratkaisuja.
 

1. Projektitoiminnan kehittäminen

 • Projektitoiminnan suunnittelu, mallintaminen ja jalkauttaminen
 • Hanketoimiston kehittäminen, mallintaminen ja perustaminen
 • Hanke- ja projektitoiminnan kehittäminen ja jalkauttaminen
 • Projektiohjeistuksen laatiminen
 • Projektitoiminnan seurannan kehittäminen ja tulosten monitorointi

2. Projektitoiminnan auditointi

 • ICT-hankkeiden arviointi ja auditointi
 • Hanketoimiston toiminnan arviointi

3. Hankintaprosessin kehittämien

 • Hankintaprosessin määrittely ja kehitys
 • Hankintaprosessin määrittely ja kehitys julkishallinnon organisaatioille 

4. Projektien ja hankkeitten johtaminen

 • Muutoshankkeiden valmistelu, projektointi ja ohjaus
 • Konsultti voi toimia asiakkaan edustajana projekteissa ja hankkeissa vuokrapäällikkönä tai -johtajana
 • Kehittämisprojekteissa jalkauttamisen avustaminen
 • Talous-, materiaali- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien uusinta (ERP-järjestelmä)

Lisätiedot: Juha Samela