Palvelut

Järkevä, kustannustehokas tietotekniikka

Tieto- ja viestintätekniikka (ICT) on liiketoiminnan ja toiminnan mahdollistaja ja myös väline tehdä liiketoimintaa. Tässä käsitellään tietotekniikkaa mahdollistajana, ICT:ä infrastruktuurina liiketoiminnalle ja toiminnalle. ICT palvelee kaikkia organisaatioita tänään monipuolisesti.  Järkevä ja kustannustehokas tietotekniikka nähdään edellytyksenä ja mahdollistajana mm. tiedolla johtamiselle ja palvelujen tuottavuudelle. Jokaisen organisaation ICT-infrastruktuuri käsittää pelkistetysti seuraavat osat:
 • perusrakenteen (tietoliikenneyhteydet laitteineen, työasemajärjestelmien ja sovellusten toiminnan mahdollistavat laite- ja ohjelmistoratkaisut, tietoturvaratkaisut). Hyvä perusrakenne mahdollistaa joustavan ja kustannustehokkaan tietojärjestelmien kehittämisen. Perusrakenne muodostaa pohjan kaikelle tietojenkäsittelylle ja sähköiselle viestinnälle.
 • työasemajärjestelmät laitteineen ja ohjelmistoineen. Työasemajärjestelmä on ennen kaikkea henkilökohtaisen tuottavuuden ja viestinnän väline. 
 • sovellukset verkkopalveluineen eli toiminnan, talouden ja hallinnon järjestelmät.
 • verkkoviestintä ja -palvelut, jotka rakentuvat varsinaisista sovelluksista erillään ja on tarkoitettu organisaation eri sidosryhmille. 

1. Tietohallinnon kehittäminen

 • Tietohallintoa ja tietotekniikkaa koskevat selvitykset
 • Tietohallinnon toiminnan arviointi
 • ICT-strategian ja kehittämissuunnitelman laadinta

2. ICT-infran ja sen palvelujen kehittäminen

 • Tietotekniikkapalvelujen uudelleenorganisointi
 • Palvelujen ulkoistaminen
 • ICT-palvelutuotannon prosessien digitalisointi
 • Virtualisoinnin selvitykset
 • Puhelinjärjestelmien käytön tehostaminen

3. ICT-hankintojen konsultointi

 • Hankintojen valmistelu, kilpailutus ja valinnat
 • Julkiset hankinnat, hankintaprosessin konsultointi
 • ICT-infran ja sen palveluiden kehittämisen konsultointi
 • Puhepalveluiden, puhelinjärjestelmien ja yhdennetyn viestinnän konsultointi
Lisätiedot: Juha Samela ja Asko Hentunen