Palvelut

Tuottava palvelu

Palvelujen tuottavuuden kehittämisen käynnistävinä tekijöinä ovat toiminnalliset tavoitteet, esimerkiksi liiketoiminnan kasvu, liiketoiminnan voitollisuuden turvaaminen tai selviytyminen muutostilanteista, asiakaspalaute. Työn kohteena on palvelun tai palvelukokonaisuuden toteuttaminen tai kehittäminen. Uuden palvelun kehittämisen lähtökohtana on markkina-analyysi, palvelustrategia tai strategia. Olemassa olevan palvelun kehittämisen lähtökohtana on muutostarve. Palvelu voi olla myös sisäinen, jolloin hyötynä ovat toiminnan kustannustehokkuus tai välilliset hyödyt liiketoiminnassa. Tuottavan palvelun osatekijöinä ovat varsinaisten palvelujen ohella mm. prosessit, tietojärjestelmät, ohjaustapa ja palkitseminen. Kehitetään siis ja päivitetään palveluita vastaamaan sidosryhmien tarpeita ja kysyntää. Ja tämän ohella kehitetään organisaation toimintamalleja ja niitä tukevaa "infrastruktuuria".

Palvelujen mahdollistajat

  • Luodaan ja päivitetään tarpeen mukaan organisaation toimintaa tukevat strategiat kuten henkilöstö-, viestintä, tietohallintostrategia.
  • Kehitetään organisaation tukiprosessit toiminnallisten strategioden mukaisiksi
  • Kehitetään organisaation liiketoimintaprosessit vastaamaan sidosryhmien tarpeita

Palvelujen kehittäminen

  • Selvitetään asiakkaan palvelutarve
  • Palvelustrategian tai liiketoimintastrategian laadinta
  • Kehitetään uudet palvelut ja palveluprosessit kattaen mm. verkkopalvelut
  • Palvelujen tuotteistaminen eli kehitetään olemassa olevat palvelut ja prosessit tekemällä niistä helposti toistettavia, kustannustehokkaita ja seurattavia
  • Uutta palvelutarjontaa tukevien tietojärjestelmien toiminnallinen määrittely ja hankinta
  • Selvitetään asiakaskunnan ja muiden sidosryhmien palaute koskien organisaation palvelutarjontaa